Narudžbe +386 41-845-311 PO-PE 10-18h

Parfemi sa imenima poznatih brendova nisu originali!

Suglasnost za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe

Slažem se da je tvrtka Mitja Zorman s.p., sa sjedištem na adresi Župetinci 50, 2236 Cerkvenjak, Slovenija (u daljnjem tekstu “upravitelj”) usklađena s europskim zakonodavstvom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeće od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka i slobodnom protoku tih podataka obradilo je sljedeće osobne podatke:

  • e-mail adresa

1. Administrator će gore navedene podatke obrađivati ​​u marketinške svrhe, odnosno za slanje e-vijesti osobi koja je dala privolu. Ova suglasnost daje se na određeno vrijeme od 5 godina. Osoba koja daje ovu privolu potvrđuje da će administrator obrađivati ​​gore navedene osobne podatke za vrijeme trajanja privole.

2. Osobne podatke obrađivati ​​će samo administrator ili osoba s kojom administrator ima uredno sklopljen ugovor o obradi.

3. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku slanjem odjave od primanja e-novosti putem e-maila na e-mail adresu info [afna] ​​tiamo.si ili pisanim putem na adresu Mitja Zorman s.p., Župetinci 50, 2236 Cerkvenjak, Slovenija.

4. Administrator Vas podsjeća da kao pojedinac, temeljem propisa, imate sljedeća prava:

Pravo na povlačenje privole

Ako ste kao pojedinac dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka (za jednu ili više navedenih svrha), imate pravo opozvati tu privolu u bilo kojem trenutku, bez utjecaja na zakonitost obrade podataka koja je provedena na temelju suglasnosti do njezina opoziva.

Opoziv privole za obradu osobnih podataka nema nikakve negativne posljedice niti sankcije za pojedinca. Međutim, moguće je da voditelj obrade više neće moći pružati jednu ili više svojih usluga pojedincu nakon opoziva privole za obradu osobnih podataka, ako se radi o uslugama koje se ne mogu pružati bez osobnih podataka.

Pravo na pristup osobnim podacima

Kao pojedinac, imate pravo od pružatelja (voditelja obrade osobnih podataka) dobiti potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci u vezi s Vama te, kada je to slučaj, pristup osobnim podacima i određenim informacijama (na svrhe obrade, o vrstama osobnih podataka, o korisnicima, o rokovima čuvanja ili kriterijima za određivanje razdoblja, o postojanju prava na ispravak ili brisanje podataka, pravu na ograničenje i prigovor na obradu te pravu na žalbu nadzornom tijelu, o izvoru podataka, ako podaci nisu prikupljeni od Vas, o postojanju automatizirane odluke o prihvaćanju, uključujući izradu profila, razlozima za to te značenju i posljedicama takve obrade za Vas, te drugo informacije u skladu s člankom 15. GDPR).

Pravo na ispravak osobnih podataka

Kao pojedinac, imate pravo zahtijevati od pružatelja ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas bez nepotrebnog odgađanja. Kao pojedinac, uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo na dopunu nepotpunih podataka, uključujući i podnošenje dopunske izjave.

Pravo na brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“)

Kao pojedinac, imate pravo zatražiti od pružatelja brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas bez nepotrebnog odgađanja, a pružatelj mora izbrisati podatke bez nepotrebnog odgađanja kada postoji jedan od sljedećih razloga:

(a) podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili drugačije obrađen,
(b) ako povučete svoj pristanak i ne postoji druga pravna osnova za obradu,
(c) ako se protivite obradi i ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za obradu,
(d) podaci su obrađeni nezakonito,
(e) podaci se moraju izbrisati radi usklađivanja sa pravnim obvezama prema pravu EU-a ili zakonu države članice koji se primjenjuje na pružatelja usluga.

Pravo ograničenja obrade

Kao pojedinac, imate pravo zahtijevati od pružatelja da ograniči obradu kada postoji jedan od sljedećih slučajeva:

(a) ako osporavate točnost podataka za razdoblje koje pružatelju omogućuje provjeru točnosti podataka,
(b) obrada je nezakonita i protivite se brisanju podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe,
(c) pružatelj više ne treba podatke za potrebe obrade, ali su Vam potrebni za postavljanje, provedbu i obranu pravnih zahtjeva,
(d) prigovorili ste obradi dok se ne provjeri prevladavaju li legitimni razlozi pružatelja nad vašim razlozima.

Pravo na prenosivost podataka

Kao pojedinac, imate pravo primiti osobne podatke koji se odnose na vas i koje ste dali pružatelju usluga u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu te imate pravo dati te podatke drugom voditelju obrade bez pružatelja usluga. kome su osobni podaci dostavljeni, čime su ometani, i to kada:

(a) obrada se temelji na privoli ili na ugovoru i
(b) obrada se provodi automatiziranim sredstvima.

Kao pojedinac, prilikom ostvarivanja gore navedenog prava na prenosivost, imate pravo na izravan prijenos osobnih podataka od jednog voditelja obrade (pružatelja) do drugog, kada je to tehnički izvedivo.

Pravo na prigovor na obradu

Kao pojedinac, na temelju razloga vezanih uz Vašu posebnu situaciju, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koja je nužna za obavljanje poslova od javnog interesa ili u izvršavanju javnih ovlasti dodijeljenih davatelj (točka (e) članka 6. stavka 1. GDPR-a) ili je potrebno zbog legitimnih interesa kojima teži pružatelj ili treća strana (točka (f) članak 6. stavak 1. GDPR-a), uključujući stvaranje profila na temelju navedene obrade; pružatelj prestaje obrađivati ​​osobne podatke, osim ako dokaže nužne legitimne razloge za obradu koji nadjačavaju vaše interese, prava i slobode ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Kada se osobni podaci obrađuju u marketinške svrhe, pojedinac ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu podataka koji se na njega odnose u svrhu takvog marketinga, uključujući profiliranje u mjeri u kojoj je to povezano s takvim izravnim marketingom; kada se pojedinac usprotivi obradi u svrhe izravnog marketinga, podaci se više ne obrađuju u te svrhe.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo (upravno ili drugo) pravno sredstvo, vi kao pojedinac imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u zemlji u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili u kojoj navodno došlo do povrede (u Sloveniji je to Informacijski povjerenik), ako smatrate da obrada osobnih podataka koji se odnose na vas krši propise o zaštiti osobnih podataka.

Ne dovodeći u pitanje bilo koja druga (upravna ili izvansudska) sredstva, Vi kao pojedinac imate pravo na učinkovit pravni lijek, naime protiv pravomoćne odluke nadzornog tijela u vezi s tim, kao iu slučaju kada nadzorno tijelo ne razmotri vaš prigovor ili vas ne obavijesti o statusu predmeta ili o odluci po prigovoru u roku od tri mjeseca. Za postupke protiv nadzornog tijela nadležni su sudovi države članice u kojoj nadzorno tijelo ima sjedište.

Pojedinac može sve zahtjeve koji se tiču ​​ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima uputiti pisanim putem na tvrtku Mitja Zorman s.p., Župetinci 50, 2236 Cerkvenjak, Slovenija.

Za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima, upravitelj može od pojedinca zatražiti dodatne podatke, a može odbiti poduzimanje radnji samo ako dokaže da ne može pouzdano identificirati pojedinca.

Voditelj obrade mora odgovoriti na zahtjev pojedinca, kojim ostvaruje svoja prava u vezi s osobnim podacima, bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva.

Suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhu registracije

Slažem se da je Mitja Zorman s.p., sa sjedištem na adresi Župetinci 50, 2236 Cerkvenjak, Slovenija, D.Š.: 29638038 (u daljnjem tekstu “upravitelj”) u skladu s europskim zakonodavstvom (Uredba (EU) 2016/697) Europskog parlamenta i Sveta obradili su sljedeće osobne podatke:

  • ime i prezime
  • email adresa
  • Broj telefona
  • boravište
  • porezni broj
  • PDV identifikacijski broj

1. Navedene podatke administrator će obrađivati ​​za potrebe registracije na web stranici. Ova suglasnost daje se na određeno vrijeme od 5 godina. Osoba koja daje ovu privolu potvrđuje da će administrator obrađivati ​​gore navedene osobne podatke za vrijeme trajanja privole.

2. Osobne podatke obrađivati ​​će isključivo administrator ili osoba s kojom administrator ima uredno sklopljen ugovor o obradi.

3. Privola se može opozvati u bilo kojem trenutku slanjem opoziva privole za potrebe registracije putem e-maila na e-mail adresu info [afna] tiamo.si ili pisanim putem na adresu Mitja Zorman s.p. , Župetinci 50, 2236 Cerkvenjak, Slovenija.

4. Administrator Vas podsjeća da kao pojedinac, temeljem propisa, imate sljedeća prava:

Pravo na povlačenje privole

Ako ste kao pojedinac dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka (u jednu ili više navedenih svrha), imate pravo opozvati tu privolu u bilo kojem trenutku, bez utjecaja na zakonitost obrade podataka koja je provedena na temelju suglasnosti do njezina opoziva.

Opoziv privole za obradu osobnih podataka nema nikakve negativne posljedice niti sankcije za pojedinca. Međutim, moguće je da voditelj obrade više neće moći pružati jednu ili više svojih usluga pojedincu nakon opoziva privole za obradu osobnih podataka, ako se radi o uslugama koje se ne mogu pružati bez osobnih podataka.

Pravo na pristup osobnim podacima

Kao pojedinac, imate pravo od pružatelja (voditelja obrade osobnih podataka) dobiti potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci u vezi s Vama te, kada je to slučaj, pristup osobnim podacima i određenim informacijama (na svrhe obrade, o vrstama osobnih podataka, o korisnicima, o rokovima čuvanja ili kriterijima za određivanje razdoblja, o postojanju prava na ispravak ili brisanje podataka, pravu na ograničenje i prigovor na obradu te pravu na žalbu nadzornom tijelu, o izvoru podataka, ako podaci nisu prikupljeni od Vas, o postojanju automatizirane odluke o prihvaćanju, uključujući izradu profila, razlozima za to te značenju i posljedicama takve obrade za Vas, te drugo informacije u skladu s člankom 15. GDPR).

Pravo na ispravak osobnih podataka

Kao pojedinac, imate pravo zatražiti od pružatelja ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas bez nepotrebnog odgađanja. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravo na brisanje osobnih podataka (»pravo na zaborav«)

Kao pojedinac, imate pravo zatražiti od pružatelja brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas bez nepotrebnog odgađanja, a pružatelj mora izbrisati podatke bez nepotrebnog odgađanja kada postoji jedan od sljedećih razloga:

(a) podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni,
(b) ako povučete svoj pristanak i ne postoji druga pravna osnova za obradu,
(c) ako se protivite obradi i ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za obradu,
(d) podaci su obrađeni nezakonito,
(e) podaci se moraju izbrisati radi usklađivanja s pravnim obvezama prema pravu EU-a ili pravu države članice koje se primjenjuje na pružatelja,

Pravo ograničenja obrade

Kao pojedinac, imate pravo zahtijevati od pružatelja da ograniči obradu kada postoji jedan od sljedećih slučajeva:

(a) ako osporavate točnost podataka za razdoblje koje pružatelju omogućuje provjeru točnosti podataka,
(b) obrada je nezakonita i protivite se brisanju podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe,
(c) pružatelj više ne treba podatke za potrebe obrade, ali su Vam potrebni za postavljanje, provedbu i obranu pravnih zahtjeva,
(d) prigovorili ste obradi dok se ne provjeri prevladavaju li legitimni razlozi pružatelja nad vašim razlozima.

Pravo na prenosivost podataka

Kao pojedinac, imate pravo primiti osobne podatke koji se odnose na vas i koje ste dali pružatelju usluga u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu te imate pravo dati te podatke drugom voditelju obrade bez pružatelja usluga. kome su osobni podaci dostavljeni, čime su ometani, i to kada:

(a) obrada se temelji na privoli ili na ugovoru i
(b) obrada se provodi automatiziranim sredstvima.

Kao pojedinac, prilikom ostvarivanja gore navedenog prava na prenosivost, imate pravo na izravan prijenos osobnih podataka od jednog voditelja obrade (pružatelja) do drugog, kada je to tehnički izvedivo.

Pravo na prigovor na obradu

Kao pojedinac, na temelju razloga vezanih uz Vašu posebnu situaciju, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koja je nužna za obavljanje poslova od javnog interesa ili u izvršavanju javnih ovlasti dodijeljenih davatelj (točka (e) članka 6. stavka 1. GDPR-a) ili je potrebno zbog legitimnih interesa kojima teži pružatelj ili treća strana (točka (f) članak 6. stavak 1. GDPR-a), uključujući stvaranje profila na temelju navedene obrade; pružatelj prestaje obrađivati ​​osobne podatke, osim ako dokaže nužne legitimne razloge za obradu koji nadjačavaju vaše interese, prava i slobode ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Kada se osobni podaci obrađuju u marketinške svrhe, pojedinac ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu podataka koji se na njega odnose u svrhu takvog marketinga, uključujući profiliranje u mjeri u kojoj je to povezano s takvim izravnim marketingom; kada se pojedinac usprotivi obradi u svrhe izravnog marketinga, podaci se više ne obrađuju u te svrhe.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo (upravno ili drugo) pravno sredstvo, vi kao pojedinac imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u zemlji u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili u kojoj navodno došlo do povrede (u Sloveniji je to Informacijski povjerenik), ako smatrate da obrada osobnih podataka koji se odnose na vas krši propise o zaštiti osobnih podataka.

Ne dovodeći u pitanje bilo koja druga (upravna ili izvansudska) sredstva, Vi kao pojedinac imate pravo na učinkovit pravni lijek, naime protiv pravomoćne odluke nadzornog tijela u vezi s tim, kao iu slučaju kada nadzorno tijelo ne razmotri vaš prigovor ili vas ne obavijesti o statusu predmeta ili o odluci po prigovoru u roku od tri mjeseca. Za postupke protiv nadzornog tijela nadležni su sudovi države članice u kojoj nadzorno tijelo ima sjedište.

Pojedinac može sve zahtjeve koji se tiču ​​ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima uputiti pisanim putem na tvrtku Mitja Zorman s.p., Župetinci 50, 2236 Cerkvenjak, Slovenija.

Za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima, upravitelj može od pojedinca zatražiti dodatne podatke, a može odbiti poduzimanje radnji samo ako dokaže da ne može pouzdano identificirati pojedinca.

Voditelj obrade mora odgovoriti na zahtjev pojedinca, kojim ostvaruje svoja prava u vezi s osobnim podacima, bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva.

Posljednja promjena: 10. 11. 2018